Het logo van Axalta, Axalta, Axalta Coating Systems en alle producten en diensten van Axalta zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Axalta Coating Systems, LLC en/of haar dochterondernemingen. Andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.         Gebruiksvoorwaarden en juridische entiteit    Privacyverklaring